torsdag, maj 26, 2011

Mitt livs första egenkomponerade förbön

Förbön i Sofia Församling 2011-05-22 – Femte söndagen i påsktiden.

Gud, vi behöver din nåd och din vägledning i våra liv.
På fler platser än vad som är möjligt att nämna ”biter och sliter vi i varandra”
I det lilla och i det stora
Vi ber om hjälp att minnas att vi har skapats till kärlek

Vi ber för alla dem som – världen över – faller offer för egoism och sönderfall
Vi ber för Libyen, för Syrien, för Japan, för otaliga verkligheter som faller i bitar för att vi alla ibland har svårt att se klart.
Vi faller offer för vår egen stridslystnad och vår oförmåga att ta hand om din skapelse
Vi ber om mod att fortsätta stå upprätt och om försoning i stridens mitt.
Vi ber om ditt ljus i ett mörker som kan synas ogenomträngligt
Hjälp vårt vredesmod och ge oss förmåga till långsiktighet

Vi ber om ett varmare Sverige med större plats för våra olikheter
Vi ber om ödmjukhet och djupare tro, som hjälper oss att leva inspirerade av din son och hans kärleksgärningar.
Låt oss leva kvar i vår verklighet men hjälp oss att vidga den

Vi tackar dig för den vänskap och den öppenhet som i stort präglar vår församling.
Vi ber om hjälp att orka fortsätta på den väg vi redan vandrar och längre ändå.
Uppenbara för oss hur vi kan leva i ständig framåtrörelse.

Så ber vi för var och en av oss som kommit hit idag, och för alla dem vi bär med oss i våra hjärtan.
Hjälp oss alla att förlåta oss själva våra tillkortakommanden, läka våra sår, gråta våra tårar, sprida våra leenden och att leva i närvaro.

Amen

lördag, maj 14, 2011

Jag ser en försummad blogg...

Bloggen är svårartat försummad. Upptäckte detta när jag länkade hit från Twitter, som jag just blivit insyltad i...
Tyvärr måste den bli fortsatt eftersatt, för här ska skrivas instruktion till en fiktiv församling minsann...

Håll till godo med detta så länge.

http://www.aftonbladet.se/kultur/article12626056.ab